Üye ol – Sosyopix Com’a Üye Ol Leave a comment

Pamukkart Üyelik

Üye TeknoSA İnternet Sitesi Üyeliği ı üyeliğinden bizzat sorumludur. Üye’ye ait TeknoSA İnternet Sitesi Üyeliği ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve TeknoSA İnternet Sitesi Üyeliğinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır. Sözleşme ile ilgili her türlü tebligat Teknosa’nın Sözleşme’nin ilk maddesinde belirtilen adresine ve Üye’nin beyan ettiği adrese yapılacaktır. Adres değişikliği diğer Taraf’a yazılı olarak bildirilmediği sürece, bu adreslere yapılacak tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Teknosa’nın resmi defter ve ticari kayıtları ile Teknosa’nın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193.

Üye ol

Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Tedarikçi formu ve vb. Formlar aracılığıyla, Sözleşmelerle (iş sözleşmesi, üyelik sözleşmesi, satış sözleşmesi, vs.), Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile (örn. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), tarafınızca beyan edilen kartvizit vb.

Bir Sorun Oluştu

4.3.5 Üye numarası, şifresi veya üyeliğine dair tüm bilgilerinin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanıldığını iddia eden üye, bu durumu derhal Sanal Ortam Bayi’ye yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. İşbu Sözleşme’nin 6.11. Maddesi kapsamında İnternet Sitesi’nden başka internet sitelerine veya dijital platformlara link verilmesi halinde, Üye söz konusu internet sitelerinin kişisel verileri işleme politikalarını incelemekle yükümlüdür. Üyelik kapsamında Kanal D veya Kanal D tarafından yetkilendirilen 3.

Yenibiriş olarak faaliyetlerin yürütülmesi ve ürün veya hizmet alıcısı kişilere taahhüt ettiğimiz edimleri yerine getirebilmek amacıyla, KVKK m.9/1 uyarınca ürün veya hizmet alan ilgili kişinin açık rızasına dayalı olarak özgeçmişte yer alan bilgileri yurt dışındaki işveren müşterilerimizle gerekli teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle paylaşmaktayız. 9.5 Üye, aksini yazılı olarak bildirmedikçe “Üye Bilgileri” sahasında beyan ettiği adresinin kanuni tebligat adresi olduğunu, bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin adres değişikliği, bildirimin iade olması hali de dâhil olmak üzere üyeye ulaşmaması halinde dahi kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 8.4 Üye, Sözleşme kapsamındaki hizmetlerle ilgili olarak Sanal Ortam Bayi’ye yazılı, sözlü, internet veya diğer elektronik ortamlar aracılığı ile ilettiği bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu beyan eder, bu beyanın ihlali halinde veya bilgilerin hatalı verilmiş olması nedeni ile doğabilecek tüm zararlardan münhasıran üye sorumludur. 7.3.4 Üye banka hesap bilgilerinin ve banka hesabına aktarmak istediği tutarın doğruluğundan ve üye tarafından verilen ödeme talimatlarının tam, zamanında ve gereği gibi ifade edilememiş olmasından Sanal Ortam Bayi’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

N11 Com’a Üye Olun

Oyun kurallarının değişmesi halinde üyenin, bu değişiklikler nedeniyle zarara uğraması halinde, bu zararlardan Sanal Ortam Bayi’nin veya anılan kurumların herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 5.1.4 Üye, üye hesabına yaptığı transfer tutarı ve üye numarası, kullanıcı adı, şifresi ile üye hesabına giriş yaparak banka hesabına yaptığı para transferinin doğru olmasından münhasıran sorumludur. Üye tarafından verilen ödeme talimatlarının tam ve gereği gibi ifa edilmemiş olması nedeni ile üyenin ve Sanal Ortam Bayi’nin uğrayacağı her türlü zarardan dolayı tüm sorumluluk üyeye aittir. Üye tarafından yapılan hatalı işlemlerden dolayı Sanal Ortam Bayi’nin hiçbir mali, hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. Kanal D, Üye’lerine daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, İnternet Sitesi’nin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda Üye’lerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Kanal D, Üye’nin Portal Hizmetleri’ni alırken İnternet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

  • 7.2 Sanal Ortam Bayi’nin yayınladığı maç istatistikleri ve skorlar, üyenin oynadığı müsabaka karşılaşmalarını takip etmesine yönelik olup söz konusu maç istatistikleri ve skorlar üye tarafından oynanan oyuna ilişkin nihai sonuç olarak değerlendirilemez.

Doğuş Planet tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir. DP, Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde parimatch üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir. Kullanıcılar Web Sitesi üzerinden kişi, kurum ya da kuruluşların isimlerini lekeleyici, haklarını ihlal eden nitelikte, ahlaka aykırı veya yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlayamaz. Bu Web Sitesi, Vivense’nin kontrolü altında olmayan başka İnternet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir.

Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n İşlenmesi̇

Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddelerinde ve bu Beyan’da belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kanun’un 8.

Leave a Reply

× How can I help you?